Loading...
info@gregpepinsilver.com +45 53 88 71 10
HOME DESIGNERS CONTACT

ENGLISH TERMS & CONDITIONS  (Scroll down for Danish Terms & Conditions)

Terms and Conditions
The terms and conditions listed below apply to all purchases on www.gregpepinsilver.com which is owned by Greg Pepin Silver A/S. Strandvejen 179, 2900 Hellerup and registered under the Danish VAT number #DK39025825.

These Terms and Conditions are in accordance with Danish Law and when placing an order on www.gregpepinsilver.com the customer accepts these Terms and Conditions.

Gregpepinsilver.com accepts card payments from Visa, Mastercard, JCB and Dankort. If you wish to pay with wire transfer please contact us at info@gregpepinsilver.com.

All prices are listed in EUR/DKK/GBP/USD/AUD This site is mainly vintage products and are sold under the margin scheme Brugtmoms, VAT cannot be deducted. New products are noted in the product text.

Gregpepinsilver.com encrypts all your card data with SSL (Secure Socket Layer). Card transactions go through https://www.nets.eu/dk-da for payment.

We are not responsible for typographical or technical errors, no sale is binding until payment has been captured.

DELIVERY
Gregpepinsilver.com ships purchases within three working days from the time of order. All shipments are currently shipped through UPS.

Gregpepinsilver.com offers free shipping on all orders.

Gregpepinsilver.com insures all our shipments against loss and damage while they are in transit only.

CANCELLED PURCHASES
By Danish law You have the right to cancel your purchase within 14 days without explanation. The right of withdrawal lapses 14 days after receipt of the goods. Please inform by email at info@gregpepinsilver.com in ample time if you wish to use your right to refuse or cancel your purchase.

If you wish to cancel a purchase after receiving it, the products must be returned within 14 days and in the same condition as they were received. An UPS return label will be emailed for return shipment so please keep the original packing.

The return address is:
Greg Pepin Silver
Strandvejen 179, st.tv
2900 Hellerup
Denmark

WARRANTY AND COMPLAINTS
We would like our customers to be happy and satisfied with their purchases. Therefore, please contact us if you experience problems with your purchased items.

In addition to the right of withdrawal, your general rights in the Purchase Act apply to defective items, late items or items that do not match the description. You thus have 24 months’ warranty, which means that if the delivered product is defective you can:

Require repair/refurbishment
Require replacement
Request a proportional refusal in the purchase price or
Terminate the purchase agreement unless the shortcoming is insignificant

Of course, the above assumes that your claim is justified and that the defect is not due to improper handling or use or any other damage to the product.

You must notify Greg Pepin Silver of defective items within two months after you have or should have discovered the defect. If you wish to exercise your right of complaint or if you would like to complain about your purchase, please e-mail us at info@gregpepinsilver.com. With all claims, please provide a copy of your invoice as well as a description of the complaint / defect.

You can also always appeal to the Consumer Complaints Board via this link:http://www.forbrug.dk/Dine-clause options.

REGISTRATION AND DATA
Gregpepinsilver.com handles your personal data in a very professional manner and in accordance with Danish law. By making a purchase on gregpepinsilver.com you accept our professional handling of your personal data. When ordering on Gregpepinsilver.com we require Name, address, email and telephone number for shipping purposes. This information is kept under orders on our Administrative system until a period has passed when it will be deleted.

Gregpepinsilver.com does not share your personal data or information with any other companies other than for shipping purposes (UPS).

MAILING LIST AND OFFERS
Gregpepinsilver.com will only send you newsletters and offers if you accept this on your check out page or at our sign up for newsletters and offers link.

COOKIES 
Like most companies, Gregpepinsilver.com uses cookies on our website. A cookie is a small text file which is stored in your web browser and which registers you as a user. We use cookies to personalize our website for your use, and to analyze what customers are viewing on our website, which enables us to carry the correct merchandise. By using our website, you consent to our use of cookies.

_______________________________________________________________________________________

DANSKE HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser

De nedenstående vilkår gælder for alle køb på www.gregpepinsilver.com, som ejes af Greg Pepin Silver A/S. Strandvejen 179, 2900 Hellerup og registreret under dansk moms nummer # DK39025825.

Disse vilkår og betingelser er i overensstemmelse med dansk lov, og når du bestiller på www.gregpepinsilver.com accepterer kunden disse vilkår og betingelser.

Gregpepinsilver.com accepterer kortbetalinger fra Visa, Mastercard, JCB and Dankort. Hvis du ønsker at betale med bankoverførsel, bedes du kontakte os på info@gregpepinsilver.com.

Alle priser er opført i EUR/DKK/GBP/USD/AUD Denne side er hovedsagelig vintage produkter som sælges under margenordningen Brugtmoms, moms kan ikke fratrækkes. Nye varer med moms er noteret i produktbeskrivelsen.

Gregpepinsilver.com krypterer alle dine kortdata med SSL (Secure Socket Layer). Korttransaktioner går gennem https://www.nets.eu/dk-da til betaling.

Vi er ikke ansvarlige for typografiske eller tekniske fejl, intet salg er bindende, før betalingen er taget.

LEVERING

Gregpepinsilver.com sender indkøb inden for tre arbejdsdage fra ordre. Alle forsendelser sendes i øjeblikket gennem UPS.

Gregpepinsilver.com tilbyder gratis forsendelse på alle bestillinger.

Gregpepinsilver.com forsikrer al vores forsendelse mod tab og skade, mens de kun er i transit.

AFBRUGET KØB

I henhold til dansk lov har du ret til at annullere dit køb inden for 14 dage uden forklaring. Ret til inddragelse bortfalder 14 dage efter modtagelsen af ​​varerne. Oplys venligst via e-mail på info@gregpepinsilver.com i rigelig tid, hvis du ønsker at bruge din ret til at afvise eller annullere dit køb.

Hvis du ønsker at annullere et køb efter at have modtaget det, skal produkterne returneres inden for 14 dage og i samme stand som de blev modtaget. En UPS returlabel vil blive sendt til returforsendelse, så behold venligst den originale emballage.

Returadressen er:

Greg Pepin Silver

Strandvejen 179, st.tv

2900 Hellerup

Danmark

 

REKLAMATION OG KLAGER

Vi vil gerne have at vore kunder er glade og tilfredse. Vi beder dig derfor kontakte os, hvis du oplever problemer med dine købte varer.

I tillæg til fortrydelsesretten gælder dine almindelige rettigheder i købeloven vedrørende mangelfulde varer, forsinkede varer eller varer som ikke svarer til beskrivelsen. Du har således 24 måneders reklamationsret, hvilket betyder, at såfremt det leverede produkt er mangelfuldt kan du:

kræve afhjælpning

kræve omlevering

kræve et forholdsmæssigt afslag I købesummen eller

ophæve købsaftalen med mindre manglen er uvæsentlig

 

Ovenstående forudsætter naturligvis, at dit krav er berettiget og at manglen ikke skyldes fejlagtig behandling eller anvendelse eller anden beskadigelse af varen.

Du skal give Greg Pepin Silver meddelelse om mangelfulde varer inden for to måneder, efter du har eller burde have opdaget manglen. Hvis du ønsker at udøve din reklamationsret, eller hvis du i øvrigt ønsker at klage over dit køb, kan du skrive en e-mail til os på info@gregpepinsilver.com. Ved reklamation af købte produkter bedes du vedlægge en kopi af din faktura samt en beskrivelse af hvad klagen/manglen vedrører.

Du kan også altid klage til Forbrugerklagenævnet via dette link: http://www.forbrug.dk/Dine-klagemuligheder.

 

REGISTRERING OG DATA

Gregpepinsilver.com håndterer dine personlige oplysninger i en meget professionel måde og i overensstemmelse med dansk ret. Ved at købe et vare på gregpepinsilver.com accepterer du vores professionelle håndtering af dine personlige data. Ved bestilling på Gregpepinsilver.com kræver vi Navn, adresse, e-mail og telefonnummer til forsendelsesformål. Denne information er underlagt ordrer på vores administrationssystem, indtil en periode er gået, når den bliver slettet.

Gregpepinsilver.com deler ikke dine personlige data eller oplysninger med andre firmaer end for forsendelsesformål (UPS).

MAILING LIST OG TILBUD

Gregpepinsilver.com vil kun sende dig nyhedsbreve og tilbud, hvis du accepterer det på check-out side eller ved vores tilmelding til nyhedsbreve og tilbud link.

COOKIES

Som de fleste virksomheder bruger Gregpepinsilver.com cookies på vores hjemmeside. En cookie er en lille tekstfil, som er gemt i din webbrowser, og som registrerer dig som bruger. Vi bruger cookies til at tilpasse vores hjemmeside til din brug og til at analysere, hvad kunderne ser på vores hjemmeside, hvilket gør det muligt for os at have de rigtige varer på lager. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores brug af cookies.

 

Do you want to know more about ?